भुपेन्द्र बडुवाल कैलाली घ*ट*ना बारे बन्यो पहिलो फिल्म ! by bhupendra baduwal film

KANXU FILMS
KANXU FILMS
प्रकाशित गरिएको छ 19.11.2021

Actor
Pradeep Bhusal
Hari Ghali
Chiranjibi Bhusal
Niraj Rajali
Suraj Gurung

Camera
Pradeep
Shyam
Chiranjibi

Video edit
Pradeep Bhusal

Scrip Writer And Director
PRADEEP BHUSAL

#bhupendra_baduwal_film

#kailali_tikapur_bhupendra_news

#new_nepali_viral_news

Copyright ;- KANXU FILMS

Runtime 00:10:08

bhupendra baduwal, bhupendra baduwal news, bhupendra baduwal first film, bhupendra baduwal video, bhupendra baduwal tikapur kailali, tikapur hatya kanda, bhupendra baduwal tik tok video, bhupendra baduwal tikapur news today, bhupendra baduwal kanda, bhupendra baduwal new video news, tikapur hatya kanda bhupendra baduwal news, pradeep bhusal, bhupendra baduwal kailali tikapur kanda news today, new nepali viral kanda, bhupendra baduwal video today news, bhupendra baduwal facebook,

टिप्पणी: 242
सिफारिश गरिएका भिडियोहरू
विज्ञापनदाताहरूका लागि
तपाइँको विज्ञापन को लागी स्थान।