खरेल र जोगीको सानैमा बसेको अन्तरजतिय प्रेम - स्विकारेन परिवारले सकेनन् भुल्न रुदै रुदै छाडे घर, गाउँ

Smart TV
Smart TV
प्रकाशित गरिएको छ 30.04.2021

खरेल र जोगीको सानैमा बसेको अन्तरजतिय प्रेम - स्विकारेन परिवारले सकेनन् भुल्न रुदै रुदै छाडे घर, गाउँ
******************************************************************************
सुजता र रोमनको च्यानलको लिन्क - https://youtube.com/channel/UCjtSFOuk4tAxKP6nBLoFcWA
Interview With Roman Jogi & Sujata Kharel
Host - Jevish Poudel
Camera - Smart Nepal
Edit - Jevish Poudel
Smart TV - 9843934560
******************************************************************
Subscribe us
https://www.youtube.com/smarttv1

Like us onFacebook:
https://www.facebook.com/smarttv1com/
#Roman_Sujata
Official Website:
https://esmartkhabar.com/
©Smart TV

Smart TV is authorized to upload this video. Using of this video on other channels without prior permission will be strictly prohibited. (Embedding to the websites is allowed)

Runtime 00:18:04

Sujata Kharel, Interview With Roman Jogi, roman jogi, roman jogi and sujata kharel, roman jogi dance, roman and sujata, tiktok videos of roman jogi and sujata kharel, roman and sujata love story, sujata kharel, roman and sujata vlog, roman and sujata tiktok videos, tiktok videos of roman and sujata, tiktok videos of sujata and roman, roman and sujata love story part 2, roman jogi and sujata kharel vlogs, roman jogi love story, a sweet love story of roman jogi and sujata kharel,

टिप्पणी: 857
सिफारिश गरिएका भिडियोहरू