कोरोनाले निम्त्याएको भयावह संकट वयान गर्ने दृश्यहरु। गगन थापासँग संवाद। POWERNEWS

News24 Nepal
News24 Nepal
प्रकाशित गरिएको छ 28.04.2021

कोरोनाले निम्त्याएको भयावह संकट वयान गर्ने दृश्यहरु। गगन थापासँग संवाद। POWERNEWS

PRESENTER : TEK NARAYAN BHATTARAI

SUBSCRIBE:
http://www.youtube.com/user/news24tvchannel
https://www.instagram.com/nbcnepal/
https://www.tiktok.com/@news24np?lang=en

WEBSITE : www.news24nepal.tv

#News24Nepal #SidhaKuraJanataSanga #PowerNews

Runtime 00:30:29

news24 tv, #News24Nepal, #SidhaKuraJanataSanga, #PowerNews, news24 nepal, news24 online tv, power news, chha prasna, issue of the day, report, business news, nepal broad casting channel, sports news, news24 television, news village, jilla news, news24nepal.tv, news24nepal, न्यूज २४, main news, main report, etalk, filmy sansar, bahas talk show, Top Nepali News, Best Nepali Tv Channel, Best Nepali Tv, Latest Nepali News, Nepali News Tv, Our Nepali News, Top Nepali Tv,

टिप्पणी: 400
सिफारिश गरिएका भिडियोहरू
विज्ञापनदाताहरूका लागि
तपाइँको विज्ञापन को लागी स्थान।
Avenues Khabar Live
Avenues Khabar Live
Avenues Khabar
103,843